HOME セミナー・講演
インサイダー取引規制違反及び開示書類の虚偽記載に関する実務対応  ―近時の改正法を踏まえて―

外部主催

インサイダー取引規制違反及び開示書類の虚偽記載に関する実務対応  ―近時の改正法を踏まえて―

講師
開催日時 2013年12月12日
運営 (主催)経営法友会
業務分野

当事務所のアソシエイト、宮本甲一弁護士が、2013年12月12日に、経営法友会主催のセミナーにおいて、「インサイダー取引規制違反及び開示書類の虚偽記載に関する実務対応 ―近時の改正法を踏まえて―」と題する講演を行いました。