HOME 著書・論文・ニュースレター等
EU、米へ個人データ移転警戒 データ流通滞るリスク アマゾンなどのクラウド調査、IT大手に逆風
メディア 2021年5月

EU、米へ個人データ移転警戒 データ流通滞るリスク アマゾンなどのクラウド調査、IT大手に逆風

2021年5月
著者等 中崎 尚 
出版社 日本経済新聞社
掲載誌・刊号 日本経済新聞 2021年5月29付朝刊
発行年月日 2021年5月29日
業務分野 知的財産/IT等 個人情報保護・データ保護