HOME 著書・論文・ニュースレター等
知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所①-
論文 2019年5月

知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所①-

2019年5月
著者等 城山 康文 
出版社 経営法友会
掲載誌・刊号 経営法友会リポート
発行年月日 2019年5月
業務分野 知的財産/ライフサイエンス/IT等