HOME 著書・論文・ニュースレター等
知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所①②③-
論文 2019年5月

知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所①②③-

2019年5月
著者等 城山 康文 
出版社 経営法友会
掲載誌・刊号 経営法友会リポート
発行年月日 2019年5月
業務分野 知的財産/ライフサイエンス/IT等
経営法友会が発行した「経営法友会リポート」において、当事務所のパートナー、城山康文弁護士による連載「知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所-」が掲載されました。

知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所①-(2019年5月発行)
知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所②-(2019年6月発行)
知財訴訟の動向-交渉、訴訟対応の勘所③-(2019年7月発行)