HOME 著書・論文・ニュースレター等
シリーズ・名簿仲裁人の横顔(第1回)
メディア 2010年1月

シリーズ・名簿仲裁人の横顔(第1回)

2010年1月
著者等 川村 明 
掲載誌・刊号 JCAジャーナル 2010年1月号
発行年月日 2010年1月
業務分野 紛争解決
当事務所のパートナー、川村明弁護士のインタビューが下記雑誌に掲載されました。

「シリーズ・名簿仲裁人の横顔(第1回)」
(JCAジャーナル 2010年1月号)