HOME 著書・論文・ニュースレター等
特許訴訟のための技術の理解
論文 2006年9月

特許訴訟のための技術の理解

2006年9月
著者等 城山 康文 
掲載誌・刊号 東京大学法科大学院ローレビュー Vol. 1
発行年月日 2006年9月
業務分野 知的財産/ライフサイエンス/IT等
当事務所のパートナー、城山康文弁護士が執筆した論文が下記雑誌に掲載されました。


「特許訴訟のための技術の理解」
(東京大学法科大学院ローレビュー Vol. 1) (2006年8月)