HOME 著書・論文・ニュースレター等
延長登録の要件及び効力
論文 2016年11月

延長登録の要件及び効力

2016年11月
著者等 城山 康文 
出版社 有斐閣
掲載誌・刊号 ジュリスト 2016年11月号
発行年月日 2016年11月
業務分野 知的財産/ライフサイエンス/IT等
当事務所のパートナー、城山康文弁護士が執筆した論文が下記雑誌に掲載されました。

特集 知財システムの次なる方向性
「延長登録の要件及び効力」
(ジュリスト 2016年11月号(No.1499))