HOME 著書・論文・ニュースレター等
中国での仲裁、契約確認を
メディア 2014年5月

中国での仲裁、契約確認を

2014年5月
著者等 森脇 章 
掲載誌・刊号 日本経済新聞 2014年5月12日
発行年月日 2014年5月
業務分野 海外法務
当事務所所のパートナー、森脇章弁護士の中国での仲裁に関するコメントが引用された記事が日本経済新聞に掲載されました。

「中国での仲裁、契約確認を」
(2014年5月12日 日本経済新聞 17面)