HOME 著書・論文・ニュースレター等
中国の独禁審査 経営のリスクに 大和ハウス、フジタ買収を延期 「尖閣」以降、遅れ相次ぐ
メディア 2012年12月

中国の独禁審査 経営のリスクに 大和ハウス、フジタ買収を延期 「尖閣」以降、遅れ相次ぐ

2012年12月
著者等 森脇 章 
掲載誌・刊号 日本経済新聞 2012年12月21日
発行年月日 2012年12月
業務分野 独禁法・競争法
当事務所所のパートナー、森脇章弁護士の中国の競争法(独占禁止法)審査に関するコメントが引用された記事が日本経済新聞に掲載されました。

「中国の独禁審査 経営のリスクに 大和ハウス、フジタ買収を延期 「尖閣」以降、遅れ相次ぐ」
(2012年12月21日 日本経済新聞 15面)