HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2023
The following attorneys of our firm have been recommended as National Leaders in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2023" published by Law Business Research.

Arbitration
Aoi Inoue, David MacArthur

Banking
Isao Shindo

Business Crime Defence and Investigations
Yoshihiro Kai

Capital Markets
Hironori Shibata, Hiroto Ando, Kagayaki Funakoshi, Minoru Kobayashi, Tomoyuki Oka

Commercial Litigation
Hiroki Wakabayashi, Kenichi Sadaka

Competition
Shigeyoshi Ezaki, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Vassili Moussis, Etsuko Hara, Takeshi Suzuki, Yoshiharu Usuki, Kiyoko Yagami, Hideto Ishida

Construction & Real Estate
Tetsuya Ito, Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata

Corporate Tax
Koji Fujita, Eiichiro Nakatani

Data
Akihito ("Aki") Nakamachi, Hitoshi Ishihara, Takashi Nakazaki

Franchise
Yasufumi Shiroyama, Etsuko Hara, Aoi Inoue

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari, Kunihiko Morishita

Intellectual Property
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto

IP - Patent Attorneys (Benrishi)
Makoto Ono

Labour Employment
Hideki Thurgood Kanoh, Kazutoshi Kakuyama

Life Science
Yasufumi Shiroyama

M&A and Governance
Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate, Tsuyoshi Nagahama, Osamu Hirakawa

Private Funds
Kunihiko Morishita, Koichi Miyamoto, Taro Tsunoda

Project Finance
Takashi Akahane

Restructuring & Insolvency
Fujiaki Mimura, Hideyuki Sakai

Sports & Entertainment
Hitoshi Ishihara

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa