HOME NEWS
The Best Lawyers in Japan™ 2024

The Best Lawyers in Japan™ 2024

Apr 20, 2023 Achievements
Anderson Mori & Tomotsune has received high evaluations in The Best Lawyers in Japan™ 2024 edition and many of our lawyers have been recognized in each practice areas.

■Law Firm of the Year and Lawyer of the Year

Law Firm of the Year (Japan 2024)
Labor and Employment Law
Tax Law

Lawyer of the Year (Japan 2024)
Kunihiko Morishita(Financial Institution Regulatory Law)
Hiroki Kodate(Corporate and Mergers and Acquisitions Law)
Satoshi Inoue (Banking and Finance Law)
Satoshi Inoue (Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law)
Wataru Shimizu (Technology Law)
Ken Kawai(FinTech Practice)


■Lawyers

Antitrust / Competition Law
Shigeyoshi Ezaki, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Vassili Moussis, Etsuko Hara, Yuhki Tanaka, Takeshi Suzuki, Yoshiharu Usuki, Kiyoko Yagami, Akira Kawamura, Hideto Ishida
Ones to Watch in Japan™: Miyu Nishimukai, Ryoma Kojima

Arbitration and Mediation
Hiroki Wakabayashi, Kenichi Sadaka, Shinji Kusakabe, Kei Akagawa, Aoi Inoue, Tsuyoshi Nagahama, Akira Kawamura
Ones to Watch in Japan™: Masahiro Yano, Yun Li, Hiroto Nakajima, Ryo Kikuchi, Taketo Kinoshita, Emika Sato

Asset Finance Law
Isao Shindo, Kunihiko Morishita, Hiroaki Takahashi, Tetsuya Itoh, Tatsu Katayama

Banking and Finance Law
Isao Shindo, Koji Fujita, Kunihiko Morishita, Hirohito Akagami, Takashi Akahane, Kazuaki Nagai, Hiroaki Takahashi, Tetsuya Itoh, Osamu Adachi, Satoshi Inoue, Mari Itoh, Taro Awataguchi, Ko Hanamizu, Takehiro Shibuya, Takaharu Totsuka, Koji Kawamura, Yuki Kohmaru, Kazunari Onishi, Daisuke Tanimoto, Yusuke Kawahara, Eiji Sakai, Makoto Terazaki, Kenta Umaba, Wataru Ishii, Masaakira Kitazawa, Tatsu Katayama
Ones to Watch in Japan™: Yu Yoshizawa

Capital Markets Law
Isao Shindo, Harume Nakano, Daisuke Taga, Ryu Umezu, Hiroaki Takahashi, Hironori Shibata, Atsushi Komase, Takuo Hirose, Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata, Osamu Adachi, Kazuhiro Yoshii, Yasuyuki Kuroda, Hiroto Ando, Kagayaki Funakoshi, Moegi Shirakawa, Koji Kawamura, Shintaro Takeoka, Tomoyuki Oka, Shunsuke Aoki, Nobuyuki Tomotsune, Akiko Kimura, Tatsu Katayama, Yasuko Moriwaki
Ones to Watch in Japan™: Shimpei Nohara, Seiya Kai, Aina Yamada, Nobuya Yamahashi

Corporate and M&A Law
Hiroyuki Kanae, Hiroyasu Ueda, Yoshio Iteya, Len Matsunaga, Hirohito Akagami, Kenichi Masuda, Tsutomu Miyano, Takeshi Watanabe, Tetsuya Itoh, Shigeyoshi Ezaki, Junichi Kondo, Akira Moriwaki, Hiroki Kodate, Taro Tsunoda, Noritaka Niwano, Yoshimasa Dan, Hiroshige Nakagawa, Atsushi Yamada, Osamu Adachi, Keiko Kaneko, Michi Yamagami, Kenji Hirooka, Hiroshi Ishihara, Satoshi Inoue, Atsutoshi Maeda, Ko Wakabayashi, Yuichiro Nukada, Koichi Saito, Manabu Katsumata, Shigeki Tatsuno, Hitoshi Ishihara, Ryo Kohdate, Ryo Kotoura, Akitaka Anzai, Ryo Okochi, Hideo Tsukamoto, Shikou Akahori, Jun Ishii, Tsuyoshi Nagahama, Akira Kawamura, Osamu Hirakawa, Saneaki Ichijo, Akiko Kimura, Masaakira Kitazawa, James M. Minamoto
Ones to Watch in Japan™: Kohei Karasawa, Mariko Kimoto, Yun Li, Ran An, Hiroto Nakajima, Ayumi Hori, Taketo Kinoshita, Hiroto Hirai, Hiroyuki Kotaki, Daisuke Maki, Mami Morimoto, Yuma Okamoto

Corporate Governance & Compliance Practice
Hiroyasu Ueda, Akira Moriwaki, Hiroki Kodate, Takaharu Matsumura, Akihito Miyake, Hitoshi Ishihara, Kazuhilo Kikawa, Takeshi Suzuki, Akira Kawamura, Ryohei Onishi

Criminal Defense
Hiroki Wakabayashi, Yoshihiro Kai, Kenichi Sadaka

Derivatives
Ken Kawai, Tatsu Katayama

Energy Law
Takashi Akahane, Eiji Kobayashi, Takashi Fujiki
Ones to Watch in Japan™: Sayaka Kano

Financial Institution Regulatory Law
Isao Shindo, Kunihiko Morishita, Osamu Adachi
Ones to Watch in Japan™: Shimpei Nohara, Tomoaki Katayama, Kohji Hayakawa, Honami Sohkawa, Nobuya Yamahashi

FinTech Practice
Kunihiko Morishita, Ken Kawai, Takeshi Nagase, Keisuke Hatano

Information Technology Law
Takashi Nakazaki

Insolvency and Reorganization Law
Hiroyasu Ueda, Fujiaki Mimura, Kazuaki Nagai, Taro Awataguchi, Zentaro Nihei, Kanako Watanabe, Hideyuki Sakai
Ones to Watch in Japan™: Takato Fukui, Mitsuo Shimada, Izumi Katayama, Miki Okuda, Hideki Nagano, Kei Takada, Tomoyuki Susukida

Insurance Law
Kunihiko Morishita, Tomoki Debari, Naokuni Fukuda

Intellectual Property Law
Akihito ("Aki") Nakamachi, Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto, Masayuki Yamanouchi
Ones to Watch in Japan™: Shigenobu Namiki, Yuta Oishi, Masaki Sakiyama, Ayana Sumi

International Business Transactions
Yoshio Iteya, Akira Kawamura, Hideyuki Sakai

Investment and Investment Funds
Harume Nakano, Kunihiko Morishita, Hirohito Akagami, Osamu Tanaka, Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata, Kazuhiro Yoshii, Akihito Miyake, Masayuki Hashimoto, Koichi Miyamoto, Nobuyuki Tomotsune, Osamu Hirakawa, Masaakira Kitazawa

Labor and Employment Law
Hiroyuki Kanae, Hiroyasu Ueda, Hideki Thurgood Kanoh, Yukiko Imazu, Atsushi Yamada, Takaharu Matsumura, Jun Ishii, Kazutoshi Kakuyama, Naoki Hayata
Ones to Watch in Japan™: Ryo Ko, Tomohiko Hamazaki, Shoko Okubo

Life Sciences Practice
Yasufumi Shiroyama, Junichi Kondo
Ones to Watch in Japan™: Ryo Murakami, Tomoyuki Ideno

Litigation
Hiroyuki Kanae, Hiroyasu Ueda, Eiichiro Nakatani, Fujiaki Mimura, Hiroki Wakabayashi, Kenichi Sadaka, Shinji Kusakabe, Atsushi Yamada, Takaharu Matsumura, Takefumi Sato, Kei Akagawa, Aoi Inoue, Ken Kawai, Akira Kawamura, Naoki Hayata

Mutual Funds
Naoyuki Kabata

Patent Law
Yasufumi Shiroyama, Makoto Ono

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law
Kenichi Masuda, Kazuaki Nagai, Satoshi Inoue, Yusuke Kawahara, Masaakira Kitazawa

Product Liability Litigation
Shinji Kusakabe

Project Finance and Development Practice
Takashi Akahane, Tetsuya Itoh, Reiji Takahashi, Norifumi Takeuchi, Koji Kawamura

Real Estate Law
Hiroyuki Kanae, Harume Nakano, Ryu Umezu, Hiroaki Takahashi, Tetsuya Itoh, Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata, Kaoru Sato, Ken Kobayashi, Motoya Ishibashi, Eiji Sakai, Takehisa Sato, Tatsu Katayama

Structured Finance Law
Isao Shindo, Takashi Akahane, Ryu Umezu, Kazuaki Nagai, Hiroaki Takahashi, Tetsuya Itoh, Minoru Kobayashi, Osamu Adachi, Koji Kawamura, Tatsu Katayama
Ones to Watch in Japan™: Torahiko Masutani

Tax Law
Eiichiro Nakatani, Koji Fujita, Kei Sasaki, Akira Tanaka
Ones to Watch in Japan™: Natsuko Yoshida, Kohei Kajiwara, Kazuroo Shiraishi, Kei Takada

Technology Law
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Wataru Shimizu, Masayuki Yamanouchi

Trade Law
Hiroshige Nakagawa