HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2022
The following attorneys of our firm have been recommended in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2022" published by Law Business Research.

Arbitration
Aoi Inoue, David MacArthur

Banking
Isao Shindo

Business Crime Defence and Investigations
Yoshihiro Kai

Capital Markets
Hironori Shibata, Hiroto Ando, Kagayaki Funakoshi, Minoru Kobayashi, Tomoyuki Oka

Competition
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Hiroki Kodate, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Vassili Moussis, Etsuko Hara, Takeshi Suzuki, Yoshiharu Usuki

Construction & Real Estate
Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata

Corporate Immigration
Saneaki Ichijo

Corporate Tax
Koji Fujita, Eiichiro Nakatani

Data
Akihito ("Aki") Nakamachi, Hitoshi Ishihara, Takashi Nakazaki

Franchise
Yasufumi Shiroyama, Etsuko Hara, Aoi Inoue

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari

Intellectual Property
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto

IP - Patent Attorneys (Benrishi)
Makoto Ono

Labour Employment
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Nobuhito Sawasaki

Life Science
Yasufumi Shiroyama

Litigation
Hiroki Wakabayashi, Kenichi Sadaka

M&A and Governance
Tsuyoshi Nagahama, Osamu Hirakawa, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate

Private Funds
Kunihiko Morishita, Koichi Miyamoto, Taro Tsunoda

Project Finance
Takashi Akahane

Restructuring & Insolvency
Hideyuki Sakai, Fujiaki Mimura

Sports & Entertainment
Hitoshi Ishihara

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa