HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2020
The following attorneys of our firm have been recommended in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2020" published by Law Business Research.

Arbitration
Yoshimasa Furuta, Aoi Inoue

Business Crime Defence and Investigations
Yoshihiro Kai

Capital Markets
Hironori Shibata

Competition
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Hiroki Kodate, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Etsuko Hara, Vassili Moussis

Construction & Real Estate
Minoru Kobayashi

Corporate Immigration
Saneaki Ichijo

Corporate Tax
Koji Fujita

Data
Akihito ("Aki") Nakamachi, Hitoshi Ishihara, Takashi Nakazaki

Franchise
Yasufumi Shiroyama, Etsuko Hara, Aoi Inoue

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari

Intellectual Property
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto

IP - Patent Attorneys (Benrishi)
Makoto Ono

Labour Employment
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Nobuhito Sawasaki

Litigation
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka

M&A and Governance
Tsuyoshi Nagahama, Osamu Hirakawa, Osamu Tanaka, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate, James M. Minamoto

Private Funds
Kunihiko Morishita, Koichi Miyamoto

Project Finance
Takashi Akahane

Restructuring & Insolvency
Hideyuki Sakai, Fujiaki Mimura

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa