HOME NEWS
Best Lawyers 2021

Best Lawyers 2021

Apr 9, 2020 Achievements
Anderson Mori & Tomotsune has received high evaluations in The Best Lawyers in Japan 2021 edition and many of our lawyers have been recognized in each practice areas.

■Law Firm of the Year and Lawyer of the Year

Law Firm of the Year (Japan 2021)
・Antitrust / Competition Law
・Insolvency and Reorganization Law

Lawyer of the Year (Japan 2021)
Yasufumi Shiroyama (Life Sciences Practice)
Shinji Kusakabe (Product Liability Litigation)
Isao Shindo (Asset Finance Law)
Hiroshige Nakagawa (Trade Law)


■Lawyers

Antitrust / Competition Law
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Etsuko Hara, Yuhki Tanaka, Yoshiharu Usuki , Kiyoko Yagami, Akira Kawamura, Vassili Moussis

Arbitration and Mediation
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka, Shinji Kusakabe, Aoi Inoue, Tsuyoshi Nagahama, Akira Kawamura

Asset Finance Law
Isao Shindo, Kunihiko Morishita, Tatsu Katayama, Tetsuya Itoh

Banking and Finance Law
Masaakira Kitazawa, Tomoaki Ikenaga, Isao Shindo, Kunihiko Morishita, Tatsu Katayama, Hirohito Akagami, Takashi Akahane, Hiroaki Takahashi, Kazuaki Nagai, Osamu Adachi, Satoshi Inoue, Taro Awataguchi, Ko Hanamizu, Takaharu Totsuka, Yuki Kohmaru, Kazunari Onishi, Daisuke Tanimoto, Takehiro Shibuya, Wataru Ishii

Capital Markets Law
Isao Shindo, Harume Nakano, Tatsu Katayama, Daisuke Taga, Ryu Umezu, Hiroaki Takahashi, Hironori Shibata, Atsushi Komase, Minoru Kobayashi, Takuo Hirose, Kazuhiro Yoshii, Yasuyuki Kuroda, Hiroto Ando, Kagayaki Funakoshi, Moegi Shirakawa, Shintaro Takeoka, Koji Kawamura, Tomoyuki Oka, Shunsuke Aoki, Nobuyuki Tomotsune, Akiko Kimura

Corporate and M&A Law
Masaakira Kitazawa, Tomoaki Ikenaga, Hiroyasu Ueda, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Takeshi Watanabe, Tetsuya Itoh, Shigeyoshi Ezaki, Junichi Kondo, Akira Moriwaki, Taro Tsunoda, Hiroki Kodate, Noritaka Niwano, Yoshihito Shibata, Atsushi Yamada, Yoshimasa Dan, Hiroshige Nakagawa, Keiko Kaneko, Osamu Adachi, Michi Yamagami, Atsutoshi Maeda, Kenji Hirooka, Satoshi Inoue, Ko Wakabayashi, Koichi Saito, Yuichiro Nukada, Shigeki Tatsuno, Manabu Katsumata, Ryo Kotoura, Hitoshi Ishihara, Ryo Kohdate, Ryo Okochi, Jun Ishii, Tsuyoshi Nagahama, Akira Kawamura, Saneaki Ichijo, Akiko Kimura, Osamu Hirakawa, James M. Minamoto, Len Matsunaga

Corporate Governance & Compliance Practice
Tomoaki Ikenaga, Hiroyasu Ueda, Akira Moriwaki, Hiroki Kodate, Kazuhilo Kikawa, Hiroshi Ishihara, Takeshi Suzuki, Akira Kawamura

Derivatives
Tatsu Katayama, Ken Kawai

Energy Law
Eiji Kobayashi

Financial Institution Regulatory Law
Tomoaki Ikenaga, Isao Shindo, Kunihiko Morishita

Information Technology Law
Takashi Nakazaki

Insolvency and Reorganization Law
Hiroyasu Ueda, Fujiaki Mimura, Kazuaki Nagai, Yoshihito Shibata, Taro Awataguchi, Zentaro Nihei, Hideyuki Sakai

Insurance Law
Kunihiko Morishita, Tomoki Debari, Naokuni Fukuda

Intellectual Property Law
Akihito Nakamachi, Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto

International Business Transactions
Yoshimasa Furuta, Akira Kawamura

Investment and Investment Funds
Harume Nakano, Kunihiko Morishita, Osamu Tanaka, Hirohito Akagami, Kazuhiro Yoshii, Akihito Miyake, Masayuki Hashimoto, Nobuyuki Tomotsune, Osamu Hirakawa

Labor and Employment Law
Hiroyuki Kanae, Kazutoshi Kakuyama, Hiroyasu Ueda, Hideki Thurgood Kanoh, Yukiko Imazu, Atsushi Yamada, Takaharu Matsumura, Nobuhito Sawasaki, Naoki Hayata

Life Sciences Practice
Yasufumi Shiroyama, Junichi Kondo

Litigation
Hiroyuki Kanae, Kenichi Nakano, Hiroyasu Ueda, Eiichiro Nakatani, Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka, Shinji Kusakabe, Atsushi Yamada, Takefumi Sato, Kei Akagawa, Akira Kawamura

Patent Law
Makoto Ono

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law
Masaakira Kitazawa, Kenichi Masuda, Satoshi Inoue

Product Liability Litigation
Shinji Kusakabe

Project Finance and Development Practice
Takashi Akahane, Tetsuya Itoh, Reiji Takahashi, Norifumi Takeuchi

Real Estate Law
Harume Nakano, Tatsu Katayama, Ryu Umezu, Hiroaki Takahashi, Tetsuya Itoh, Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata, Ken Kobayashi, Motoya Ishibashi

Structured Finance Law
Isao Shindo, Tatsu Katayama, Takashi Akahane, Ryu Umezu, Hiroaki Takahashi, Kazuaki Nagai, Tetsuya Itoh, Minoru Kobayashi, Osamu Adachi

Tax Law
Eiichiro Nakatani, Koji Fujita, Kei Sasaki

Technology Law
Wataru Shimizu, Masayuki Yamanouchi

Trade Law
Hiroshige Nakagawa