HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2019
The following attorneys of our firm have been recommended in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2019" published by Law Business Research.

Thought Leaders
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Etsuko Hara, Tomoki Debari, Vassili Moussis, Takashi Nakazaki

Arbitration
Yoshimasa Furuta, Aoi Inoue

Business Crime Defence
Yoshihiro Kai

Capital Markets
Hironori Shibata

Competition
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Hiroki Kodate, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Etsuko Hara, Vassili Moussis, Takeshi Suzuki (Future Leaders) 

Construction
Minoru Kobayashi

Corporate Immigration
Saneaki Ichijo

Data
Akihito Nakamachi, Hitoshi Ishihara, Takashi Nakazaki

Franchise
Yasufumi Shiroyama, Etsuko Hara, Aoi Inoue

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari

Investigations
Yoshihiro Kai

Patents
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto, Makoto Ono

Labour Employment & Benefits
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Nobuhito Sawasaki

Litigation
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka

M&A and Governance
Tsuyoshi Nagahama, Osamu Hirakawa, Osamu Tanaka, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate, James M. Minamoto

Private Client
Kunihiko Morishita

Private Funds
Kunihiko Morishita

Real Estate
Minoru Kobayashi

Project Finance
Takashi Akahane

Restructuring & Insolvency
Hideyuki Sakai, Fujiaki Mimura

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa

Trademarks
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto