HOME NEWS
The Legal 500 Asia Pacific 2019
Anderson Mori & Tomotsune has received high evaluations in The Legal 500 Asia Pacific 2019 and some of our lawyers have been chosen as Leading Individuals in his/her field.

Antitrust and Competition (Tier 2)
Yusuke Nakano, Vassili Moussis

Banking and Finance (Tier 1)
Takashi Akahane, Hiroaki Takahashi

Capital Markets (Tier 1)
Hironori Shibata

Corporate/M&A (Tier 2)
Hiroki Kodate

Dispute Resolution (Tier 1)
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta

Intellectual Property (Tier 1)
Akihito ("Aki") Nakamachi, Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase

Investment Funds (Tier 1)
Harume Nakano, Kunihiko Morishita

Labour and employment (Tier 1)
Hideki Thurgood Kanoh

Projects and Energy (Tier 1)
Takashi Akahane, Reiji Takahashi

Real Estate and construction (Tier 1)
Minoru Kobayashi

Restructuring and Insolvency (Tier 1)
Hideyuki Sakai, Fujiaki Mimura

TMT (Tier 2)
Yoshikazu Iwase

Tax (Tier 1)
Eiichiro Nakatani, Koji Fujita