HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2018
The following attorneys of our firm have been recommended in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2018" published by Law Business Research.

Arbitration
Yoshimasa Furuta, Aoi Inoue

Banking
Masaakira Kitazawa

Business Crime Defence and Investigations
Yoshihiro Kai, Yuri Ide

Capital Markets
Hironori Shibata

Competition
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Hiroki Kodate, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Etsuko Hara, Vassili Moussis

Construction & Real Estate
Minoru Kobayashi, Ken Kobayashi

Data
Akihito ("Aki") Nakamachi, Hitoshi Ishihara, Takashi Nakazaki

Franchise
Yasufumi Shiroyama, Etsuko Hara, Aoi Inoue

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari

Intellectual Property
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto

IP - Patent Attorneys (Benrishi)
Makoto Ono

Labour & Employment
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Nobuhito Sawasaki

Litigation
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka

M&A and Governance
Osamu Hirakawa, Osamu Tanaka, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate, James M. Minamoto

Private Funds
Kunihiko Morishita

Project Finance
Takashi Akahane

Restructuring & Insolvency
Hideyuki Sakai, Fujiaki Mimura

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa