HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2017
The following attorneys of our firm have been recommended in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2017" published by Law Business Research.

Arbitration
Yoshimasa Furuta

Banking
Masaakira Kitazawa

Business Crime Defence
Yoshihiro Kai, Yuri Ide

Capital Markets
Hironori Shibata

Competition
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Hiroki Kodate, Yusuke Nakano, Atsushi Yamada, Etsuko Hara, Takeshi Suzuki, Yoshiharu Usuki, Vassili Moussis

Construction
Ken Kobayashi

M&A & Governance
Osamu Hirakawa, Osamu Tanaka, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate, Tsuyoshi Nagahama , James M. Minamoto

Corporate Immigration
Saneaki Ichijo

Data
Akihito Nakamachi, Hitoshi Ishihara, Takashi Nakazaki

Franchise
Aoi Inoue

Investigations
Yuri Ide

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari

Labour, Employment & Benefits
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Nobuhito Sawasaki

Litigation
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka

Patents
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase, Miki Goto

Private Funds
Kunihiko Morishita

Real Estate
Minoru Kobayashi

Restructuring & Insolvency
Hideyuki Sakai, Fujiaki Mimura

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa

For more information, please click here.