HOME NEWS
Who's Who Legal: Japan 2016
The following attorneys of our firm have been recommended in each practice area by the "Who's Who Legal: Japan 2016" published by Law Business Research.

Arbitration
Yoshimasa Furuta

Banking
Masaakira Kitazawa, Isao Shindo

Business Crime Defence
Yoshihiro Kai

Capital Markets
Hironori Shibata

Competition
Hideto Ishida, Shigeyoshi Ezaki, Hiroki Kodate, Yusuke Nakano, Etsuko Hara, Takeshi Suzuki, Vassili Moussis, Yoshiharu Usuki

Construction
Minoru Kobayashi, Naoyuki Kabata, Ken Kobayashi

Corporate
Tsuyoshi Nagahama, Osamu Hirakawa, Osamu Tanaka, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Hiroki Kodate, James M. Minamoto

Corporate Immigration
Saneaki Ichijo

Corporate Tax
Koji Fujita

Franchise
Yusuke NakanoAoi Inoue

Government Contracts
Yusuke Nakano

Investigations
Yuri Ide

Insurance & Reinsurance
Tomoki Debari

Labour, Employment & Benefits
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Thurgood Kanoh, Nobuhito Sawasaki

Litigation
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka

Patents
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase

Private Funds
Kunihiko Morishita

Real Estate
Minoru Kobayashi

Restructuring & Insolvency
Hideyuki Sakai

Telecommunications, Media & Technology
Akihito Nakamachi, Takashi Nakazaki

Trade & Customs
Hiroshige Nakagawa

For more information, please click here.