HOME NEWS
The Legal 500 Asia Pacific 2016
Anderson Mori & Tomotsune have received high evaluations in The Legal 500 Asia Pacific 2016 and some of our lawyers have been chosen as Leading Individuals in his/her field.

Antitrust and Competition Law (Tier 1)
Hideto Ishida, Yusuke Nakano, Vassili Moussis

Banking and Finance (Tier 1)
Masaakira Kitazawa, Tatsu KatayamaTakashi Akahane, Hiroaki Takahashi, Kazuaki Nagai, Tetsuya Itoh

Capital Markets (Tier 1)
Akiko Kimura, Hironori Shibata

Construction
Reiji Takahashi

Corporate/M&A (Tier 2)
Osamu Hirakawa, Kenichi Masuda

Dispute Resolution (Tier 1)
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta

Intellectual Property (Tier 2)
Akihito Nakamachi, Yasufumi Shiroyama,Yoshikazu Iwase

Labour and Employment (Tier 1)

Real Estate (Tier 1)
Minoru Kobayashi

Restructuring and Insolvency (Tier 2)


Structured Finance/Securitisation (Tier 1)
Tatsu Katayama, Hiroaki Takahashi

Tax (Tier 1)
Eiichiro Nakatani, Koji Fujita
 
For more information, please click here.