HOME NEWS
The Legal 500 Asia Pacific 2012
Anderson Mori & Tomotsune have received high evaluations in The Legal 500 Asia Pacific 2012 and some of our lawyers have been chosen as Leading Individuals in his/her field.

Banking and Finance (Tier 1)
Isao Shindo, Tatsu Katayama, Satoshi Inoue

Capital Markets (Tier 1)
Akiko Kimura, Hironori Shibata

Corporate/M&A (Tier 1)
Osamu Hirakawa, Masaakira KitazawaTsutomu Miyano

Dispute Resolution (Tier 2)
Hiroki Wakabayashi, Yoshimasa Furuta

Intellectual Property (Tier 3)
Satoshi Miyagaki, Shigeyoshi Ezaki, Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase

Projects and Energy (Tier 1)
Takashi Akahane, Reiji Takahashi

Real Estate and Construction (Tier 1)
Isao ShindoTatsu Katayama, Minoru Kobayashi

Structured finance/securitisation (Tier 2)
Isao Shindo

Tax (Tier 1)
Eiichiro Nakatani, Koji Fujita
 
 
For more information, please click here.