Professional Profile
Banking
Masaakira Kitazawa
Partner
Tomoaki Ikenaga
Partner
Kunihiko Morishita
Partner
Tatsu Katayama
Partner
Hirohito Akagami
Partner
Takashi Akahane
Partner
Ryu Umezu
Partner
Hiroaki  Takahashi
Partner
Kazuaki Nagai
Partner
Takeshi Watanabe
Partner
Junichi Kondo
Partner
Taro Tsunoda
Partner
Minoru Kobayashi
Partner
Noritaka Niwano
Partner
Reiji Takahashi
Partner
Kaoru Sato
Partner
Nobuyuki Maeyama
Partner
Naoyuki Kabata
Partner
Keiko Kaneko
Partner
Osamu Adachi
Partner
Atsutoshi Maeda
Partner
Satoshi Inoue
Partner
Kenichi Yamamoto
Partner
Tomoki Debari
Partner
Norifumi Takeuchi
Partner
Ken Kobayashi
Partner
Ko Hanamizu
Partner
Hiroto Ando
Partner
Takaharu Totsuka
Partner
Moegi Shirakawa
Partner
Wataru Higuchi
Partner
Yasufumi Miki
Partner
Motoya Ishibashi
Partner
Yuki Kohmaru
Partner
Koichi Miyamoto
Partner
Kazunari Onishi
Partner
Toshikazu Sakai
Special Counsel
Kenji Miyagawa
Special Counsel
Takehiro Shibuya
Special Counsel
Kunihiro Yokoi
Special Counsel
Shinya Takizawa
Special Counsel
Ken Kawai
Special Counsel