Professional Profile
Private Equity
Masaakira Kitazawa
Partner
Tomoaki Ikenaga
Partner
Koji Fujita
Partner
Tsutomu Miyano
Partner
Kenichi Masuda
Partner
Ryu Umezu
Partner
Kazuaki Nagai
Partner
Takeshi Watanabe
Partner
Akihito ("Aki") Nakamachi
Partner
Junichi Kondo
Partner
Akira Moriwaki
Partner
Taro Tsunoda
Partner
Takuo Hirose
Partner
Noritaka Niwano
Partner
Hiroki Sekibata
Partner
Yoshimasa Dan
Partner
Hiroshige Nakagawa
Partner
Keiko Kaneko
Partner
Osamu Adachi
Partner
Michi Yamagami
Partner
Atsutoshi Maeda
Partner
Kenji Hirooka
Partner
Hiroshi Ishihara
Partner
Satoshi Inoue
Partner
Ko Wakabayashi
Partner
Akihito  Miyake
Partner
Daisuke Yamaguchi
Partner
Koichi Saito
Partner
Tomoki Debari
Partner
Yoshinori Aoyagi
Partner
Norifumi Takeuchi
Partner
Shigeki Tatsuno
Partner
Ken Kobayashi
Partner
Yuhki Tanaka
Partner
Yasunari Fuke
Partner
Ryo Kohdate
Partner
Junichi Ueda
Partner
Yoichiro Yukimura
Partner
Hideo Tsukamoto
Partner
Wataru Shimizu
Partner
Takao Shojima
Partner
Yuki Kohmaru
Partner
Koichi Miyamoto
Partner
Kazuaki Tobioka
Partner
Yoshihiro Morisato
Partner
Tomoya Shinjo
Partner
Yasutaka Emoto
Partner
Len Matsunaga
Gaikokuhou Jimu Bengoshi / Senior Foreign Counsel
Bryan Dunn
Gaikokuhou Jimu Bengoshi / Senior Foreign Counsel